Po alergii pozostanie tylko mgliste wspomnienie...

Oferta

Alergia

"Osiągnąć sukces w walce z alergią"

Alergia

Profilaktyka, diagnostyka in vivo, szczepionki alergenowe - immunoterapia swoista. Kompleksowa opieka nad pacjentami z alergią IgE- zależną.

Pokrowce

"Allergocover® - natychmiastowe zmniejszenie dolegliwości w czasie snu."

Pokrowce

Najskuteczniejszym działaniem zapobiegawczym rozwojowi roztoczy jest nałożenie na materace, kołdry i poduszki pokrowców nieprzepuszczalnych dla roztoczy, a na nie dopiero zwykłej pościeli. Pokrowce Allergocover nie uwalniają żadnych cząsteczek drażniących drogi oddechowe pacjenta, mają własciwości antystatyczne, są lekkie, trwałe, nadają się do wielokrotnego prania w temperaturze do 60°C.

Odczynniki laboratoryjne

"Ciągłość diagnostyczno - terapeutyczna w każdym laboratorium"

Odczynniki laboratoryjne

Profilaktyka, diagnostyka in vivo, in vitro, szczepionki alergenowe - immunoterapia swoista. Kompleksowa opieka nad pacjentami z alergią IgE- zależną.

Cefaly

"Leczenie i prewencja migreny"

Leczenie i prewencja migreny

Cefaly jest przeznaczony dla pacjentów cierpiących z powodu częstych ataków migreny. Cefaly pozwala znacząco zmniejszyć ilość zużywanych leków, a także zdecydowanie poprawić jakość zycia pacjentów cierpiących z powodu migreny. To rozwiązanie dla większości pacjentów z migreną. Cefaly posiada certyfikat dla urządzeń medycznych CE oraz spełnia standardy ISO dla urządzeń medycznych.

O firmie

Firma NEXTER Sp. z o.o. jest firmą rodzinną założoną w 1992 roku. To Hurtownia Farmaceutyczna dostarczająca na rynek specjalistyczne, wysokiej jakości produkty lecznicze. Firma znana jest jako lider walki z alergia na rynku polskim. Od roku 1993 NEXTER Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem niemieckiego producenta produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych stosowanych w prewencji, diagnostyce i leczeniu alergii, firmy Allergopharma GmbH & Co. KG, należącej do Grupy MERCK. NEXTER Sp. z o.o. dostarcza produkty lecznicze firmy Allergopharma stosowane w immunoterapii, która jest jedyną przyczynową metodą leczenia alergii, a także produkty lecznicze do wykonywania punktowych testów skórnych i prowokacji, które mają pierwszorzędne znaczenie w diagnostyce alergii.

Firma NEXTER Sp. z o.o. zajmuje się również diagnostyką in-vitro, która w największym stopniu dotyczy diagnostyki alergi, ale nie tylko. W przypadku alergii niezwykle istotne jest by zarówno diagnostyka jak i terapia była prowadzona przy wykorzystaniu ekstraktów alergenowych tego samego producenta. Związane jest to z tym, że nie ma jednolitej standaryzacji wyciągów alergenowych i każdy producent standaryzuje je wykorzystując inną metodę. Zastosowanie produktu leczniczego do immunoterapii specyficznej tego samego producenta, którego ekstrakty alergenowe zostały zastosowane do diagnostyki (punktowe testy skórne czy specyficzne IgE) dają większą gwarancję na końcowy sukces terapeutyczny. Oferowane przez firmę NEXTER Sp. z o.o. produkty do diagnostyki in-vitro firmy OMEGA PLC to gwarancja wysokiej jakości badań i najwyższych standardów diagnostycznych.

Portfolio produktów terapeutycznych i diagnostycznych firmy Allergopharma GmbH & Co. KG jest największe spośród ofert dostępnych nie tylko na polskim rynku.

NEXTER Sp. z o.o. dysponuje również doskonałymi pokrowacami (pościelą) przecialergicznymi – ALLERGOCOVER, które stanowią piewszorzędową prewencję alergii i w znamienny sposób poprawiają komfort życia pacjentom z alergią na roztocza kurzu domowego. Pełna oferta z możliwością zakupu dostępna jest na stronie www.przeciwalergiczne.pl .

NEXTER Sp. z o.o. jako lider rynku immunoterapii współpracuje od lat z Polskim Towarzystwem Alergologicznym, aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia Alergologów i przyczynia się do podnoszenia jakości leczenia pacejntów z alergią, a także zwiększenia dostępności immunoterapii jako jedynej przyczynowej metody leczenia alergii.

Firma NEXTER Sp. z o.o. cały czas poszukuje możliwości rozwoju. Elektrostymulacje stosowane w celach leczniczych i zapobiegawczych to nowe pole zainteresowań. Efektem tego jest wprowadzenie na rynek Urządzenie CEFALY do prewencji i leczenia migreny. Urządzenie CEFALY ma udokumentowaną skuteczność kliniczną, jest zaaprobowane przez  FDA (Agencję Żywności i Leków) w USA, otrzymało rekomendację NICE (Narodowego Instytutu Zdrowia) w Wielkiej Brytanii. W ramach tego projektu Firma NEXTER Sp. z o.o. aktywnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Bólów Głowy (PTBG).

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Nexter Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (44-178) przy ulicy Granicznej 66
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
Wynonanie: PL