Strona główna | Zasady współpracy | Polityka prywatności

Rejestracja

Zasady współpracy

Przedstawicielstwo firmy Allergopharma w Polsce współpracuje z wieloma aptekami na terenie kraju. Lekarz po zdiagnozowaniu pacjenta przepisuje szczepionkę na obowiązującym druku recepty. Ponadto sporządza zamówienie indywidualne na drukach samokopiujących (3 kartki dla jednego pacjenta). Lekarz dla potrzeb własnej dokumentacji winien zatrzymać jedną kopię. Do apteki pacjent przynosi pozostałe 2 egzemplarze wypełnionego druku zamówienia. Jeden z nich zostaje w dokumentacji apteki, drugi wysyłany jest do centrali przedstawicielstwa w Katowicach (firma Nexter). Nexter sporządza zbiorcze zamówienie szczepionek, które wysyłane jest niezwłocznie do siedziby firmy Allergopharma w Reinbek/Hemburg. Sporządzona w zakładach farmaceutycznych w Reinbek szczepionka zawiera na opakowaniu nazwisko i imię pacjenta, dla którego została indywidualnie przygotowana (o ile został dobrany skład niestandardowy).

Uwaga!

Apteka jest zobowiązana wydać pacjentówi preparat wyłącznie na podstawie recepty.

Wypełnienie druku zamówienia nie jest obligatoryjne!

Centrala przedstawicielstwa zmuszona jest dbać o merytoryczną poprawność zamówień oraz ich zgodność z podanymi wcześniej wskazówkami dla lekarzy alergologów. W przypadkach wątpliwych przedstawiciele Nexter-Allergopharma będą kontaktować się z Państwem telefonicznie.

Testy diagnostyczne punktowe sprzedawane są bezpośrednio przez hurtownię działającą przy przedstawicielstwie (firma Nexter). Zamówienia należy sporządzać na specjalnych drukach zamówień. Można zamawiać testy w formie zestawów, których skład wykazano w załączniku. Istnieje również możliwość zamawiania poprzez wykazanie poszczególnych alergenów pojedyczo wraz z podaniem liczy fiolek. Realizujemy także zamówienia przesłane faksem oraz telefoniczne. Cena zestawu jest wielokrotnością ceny pojedynczej fiolki. Ceny roztworów kontrolnych są takie same jak roztworów alergenów do testów.

Uprzejmie informujemy, że podane w Wykazie Alergenów i Preparatów testy donosowe, dooskrzelowe i śródskórne nie zostały dotychczas zarejestrowane na polskim rynku farmaceutycznym.

Prosimy o realizowanie recept poprzez apteki. Pacjenci powinni uiszczać zapłatę za lek w aptece w momencie odbioru zamówionego preparatu. Prosimy nie regulować pojedynczych płatności pacjentów przelewem na konto Nexter.

Ceny preparatów terapeutycznych podane są w cenniku detalicznym. Ustalono je w złotych polskich na podstawie cen producenta i odpowiednich marż w euro. Będą się one zmieniać w zależności od aktualnego kursu euro/zł.

Zmiana ceny detalicznej następuje po przekroczeniu dotychczasowego kursu o 5%. O zmianie cen detalicznych przedstawicielstwo będzie natychmiast informowało współpracujące apteki.